PRESS RELEASE: Expression of Interest for Youth Workers in Gozo.

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Youth Workers in Gozo.

Press Release

Gozo Youth Council, the umbrella organisation that gathers the youths and youth organisations of Gozo is issuing an expression of interest for the youth workers in Gozo.

This expression of interest is valid for youth workers who are either based in Gozo and would like to work in Gozo. The Youth Workers will be directly involved in the work of the Gozo Youth Council and its coming projects and events that are going to be held in the coming months.

The Gozo Youth Council would like to ensure that the young Gozitans are given full professional service and equal opportunities.

Apply

MT: STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA: Espressjoni ta ‘Interess għal Youth Workers f’Ghawdex.  

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin, li hija l-organizzazzjoni li tiġbor iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ta’ Għawdex qed toħroġ espressjoni ta ‘interess Youth Workers f’Ghawdex.

Din l-espressjoni ta ‘interess hija valida għal Youth Workers li huma bbażati f’Għawdex u/jew jixtiequ jaħdmu f’Għawdex. Il- ‘Youth Workers’ se jkunu involuti direttament fix-xogħol tal-Kunsill taż-Żgħażagħ Ghawdxin kif ukoll l-proġetti u l-avvenimenti li ġejjin li se jsiru fix-xhur li ġejjin.

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin, jixtieq jiżgura li ż-żgħażagħ Għawdxin jingħataw servizzi professjonali sħiħ u opportunitajiet indaqs.

 

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Gozitan Youths

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Gozitan Youths

Press Release

Gozo Youth Council, the umbrella organisation that gathers the youths and youth organisations of Gozo is issuing an expression of interest for Gozitan youths who would like to be active in its structures.

This expression of interest is valid for youths who are also not involved in any youth organisation, as following changes in the statute, individual youths can now also be active in the structures of the Gozo Youth Council.

The Gozo Youth Council is nowadays considered as one of the main stakeholders in the Gozitan civil society and encourages the active participation of Gozitan youths in the future of Gozo. GYC has always emphasised constructive discussions, transparency and equal opportunities.

This call is also valid for youth organisations who are still not members of the Gozo youth council.


Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin,li hija l-organizzazzjoni li tiġbor iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ta’ Għawdex qed toħroġ espressjoni ta ‘interess għaż-żgħażagħ Għawdxin li jixtiequ jkunu attivi fl-istrutturi tagħha.

Din l-espressjoni ta ‘interess hija valida għal żgħażagħ li mhumiex involuti f’xi organizzazzjoni aż-żgħażagħ, minħabba bidliet fl-istatut, iż-żgħażagħ individwali issa jistgħu jkunu attivi wkoll fl-istrutturi tal-Kunsill taż-Żgħażagħ ta’ Għawdxin.

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin llum huwa meqjus bħala wieħed atturi ewlenin fis-soċjetà ċivili Għawdxija u jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ Għawdxin fil-futur ta’ Għawdex. GYC dejjem enfasizza diskussjonijiet kostruttivi, trasparenza u opportunitajiet indaqs.

Din is-sejħa hija valida wkoll għall-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li għadhom mhumiex membri tal-kunsill taż-żgħażagħ ta ‘Għawdex.

GYC congratulates Beppe Galea on election as Vice Chairman of EDS

GYC congratulates Beppe Galea on election as Vice Chairman of EDS

Uncategorized

[ad_1]

GYC congratulates Beppe Galea on election as Vice Chairman of EDS

GYC congratulates Beppe Galea on election as Vice Chairman of EDS by Gozo News · August 2, 2017 Email item Print item The Gozo Youth Council has offered its congratulations to Gozitan Beppe Galea, who has just been elected as the European Democrat Students’ new Vice Chairman, during the EDS Summer…
[ad_2]

Source

Gozo Youth Council congratulates young dancer Denise Buttigieg

Gozo Youth Council congratulates young dancer Denise Buttigieg

Uncategorized

[ad_1]

Gozo Youth Council congratulates young dancer Denise Buttigieg

Gozo Youth Council congratulates young dancer Denise Buttigieg by Gozo News · July 31, 2017 Email item Print item The Gozo Youth Council has congratulated Gozitan Denise Buttigieg, on winning the competition to represent Malta at the Eurovision Young Dancers. GYC wished Denise Buttigieg every succ…
[ad_2]

Source

Baħar Jaqsam

Baħar Jaqsam

Uncategorized

[ad_1]

Baħar Jaqsam

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin jilqa’ t-tnedija tal-Iskema ‘Work Trial Scheme for Youths’.

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin jilqa’ t-tnedija tal-Iskema ‘Work Trial Scheme for Youths’. GYC jemmen li skema bħal din se tagħti l-opportunità liz-Żgħażagħ Għawdxin biex jiksbu esperjenza fil-qasam li jixtiequ jaħdmu fih.

Aspett ieħor importanti li l-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin japprezza huwa l-fatt li skema bħal din hija valida għall-istudenti biex jaħdmu ma ‘NGOs għax il-ħidma ta’ dawn l-NGOs hija vitali għall-ekonomija Għawdxija u tagħti liż-żgħażagħ esperjenza mhux formali li permezz tagħha jitgħallmu ħiliet speċifiċi.
[ad_2]

Source

Gozo Youth Council welcomes new Diploma offered at Gozo Campus

Gozo Youth Council welcomes new Diploma offered at Gozo Campus

Uncategorized

[ad_1]
GYC in a statement said that it encourages other Institutes and Faculties to invest at the Gozo Campus, which, it said, is an integral part of the University of Malta and offers an economic niche for the island of Gozo. #gozo #gyc #youths #future

Gozo Youth Council welcomes new Diploma offered at Gozo Campus

The course will be offered by The Edward de Bono Institute for the Design and Development of Thinking at the University of Malta.
[ad_2]

Source

gozonews.com

gozonews.com

Uncategorized

[ad_1]
The Gozo Youth Council congratulates the Two young people from Gozo and Malta, were presented with a Queen’s Young Leaders Award by Her Majesty The Queen. GYC is proud that Eman Borg who held the position of Vice-President of Gozo Youth Council and thanks him for this contribution.

gozonews.com

[ad_2]

Source