PRESS RELEASE: Expression of Interest for Youth Workers in Gozo.

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Youth Workers in Gozo.

Press Release

Gozo Youth Council, the umbrella organisation that gathers the youths and youth organisations of Gozo is issuing an expression of interest for the youth workers in Gozo.

This expression of interest is valid for youth workers who are either based in Gozo and would like to work in Gozo. The Youth Workers will be directly involved in the work of the Gozo Youth Council and its coming projects and events that are going to be held in the coming months.

The Gozo Youth Council would like to ensure that the young Gozitans are given full professional service and equal opportunities.

Apply

MT: STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA: Espressjoni ta ‘Interess għal Youth Workers f’Ghawdex.  

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin, li hija l-organizzazzjoni li tiġbor iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ta’ Għawdex qed toħroġ espressjoni ta ‘interess Youth Workers f’Ghawdex.

Din l-espressjoni ta ‘interess hija valida għal Youth Workers li huma bbażati f’Għawdex u/jew jixtiequ jaħdmu f’Għawdex. Il- ‘Youth Workers’ se jkunu involuti direttament fix-xogħol tal-Kunsill taż-Żgħażagħ Ghawdxin kif ukoll l-proġetti u l-avvenimenti li ġejjin li se jsiru fix-xhur li ġejjin.

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin, jixtieq jiżgura li ż-żgħażagħ Għawdxin jingħataw servizzi professjonali sħiħ u opportunitajiet indaqs.

 

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Gozitan Youths

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Gozitan Youths

Press Release

Gozo Youth Council, the umbrella organisation that gathers the youths and youth organisations of Gozo is issuing an expression of interest for Gozitan youths who would like to be active in its structures.

This expression of interest is valid for youths who are also not involved in any youth organisation, as following changes in the statute, individual youths can now also be active in the structures of the Gozo Youth Council.

The Gozo Youth Council is nowadays considered as one of the main stakeholders in the Gozitan civil society and encourages the active participation of Gozitan youths in the future of Gozo. GYC has always emphasised constructive discussions, transparency and equal opportunities.

This call is also valid for youth organisations who are still not members of the Gozo youth council.


Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin,li hija l-organizzazzjoni li tiġbor iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ta’ Għawdex qed toħroġ espressjoni ta ‘interess għaż-żgħażagħ Għawdxin li jixtiequ jkunu attivi fl-istrutturi tagħha.

Din l-espressjoni ta ‘interess hija valida għal żgħażagħ li mhumiex involuti f’xi organizzazzjoni aż-żgħażagħ, minħabba bidliet fl-istatut, iż-żgħażagħ individwali issa jistgħu jkunu attivi wkoll fl-istrutturi tal-Kunsill taż-Żgħażagħ ta’ Għawdxin.

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin llum huwa meqjus bħala wieħed atturi ewlenin fis-soċjetà ċivili Għawdxija u jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ Għawdxin fil-futur ta’ Għawdex. GYC dejjem enfasizza diskussjonijiet kostruttivi, trasparenza u opportunitajiet indaqs.

Din is-sejħa hija valida wkoll għall-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li għadhom mhumiex membri tal-kunsill taż-żgħażagħ ta ‘Għawdex.