PRESS RELEASE: Expression of Interest for Youth Workers in Gozo.

PRESS RELEASE: Expression of Interest for Youth Workers in Gozo.

Gozo Youth Council, the umbrella organisation that gathers the youths and youth organisations of Gozo is issuing an expression of interest for the youth workers in Gozo.

This expression of interest is valid for youth workers who are either based in Gozo and would like to work in Gozo. The Youth Workers will be directly involved in the work of the Gozo Youth Council and its coming projects and events that are going to be held in the coming months.

The Gozo Youth Council would like to ensure that the young Gozitans are given full professional service and equal opportunities.

Apply

MT: STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA: Espressjoni ta ‘Interess għal Youth Workers f’Ghawdex.  

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin, li hija l-organizzazzjoni li tiġbor iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ta’ Għawdex qed toħroġ espressjoni ta ‘interess Youth Workers f’Ghawdex.

Din l-espressjoni ta ‘interess hija valida għal Youth Workers li huma bbażati f’Għawdex u/jew jixtiequ jaħdmu f’Għawdex. Il- ‘Youth Workers’ se jkunu involuti direttament fix-xogħol tal-Kunsill taż-Żgħażagħ Ghawdxin kif ukoll l-proġetti u l-avvenimenti li ġejjin li se jsiru fix-xhur li ġejjin.

Il-Kunsill taż-Żgħażagħ Għawdxin, jixtieq jiżgura li ż-żgħażagħ Għawdxin jingħataw servizzi professjonali sħiħ u opportunitajiet indaqs.

 

Press Release